VESZPRÉMI HANGVERSENYTEREMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Veszprém város a múltban és a jelenben is kiemelkedő színvonalú zenei kultúrával rendelkezett és rendelkezik. A városban élt, illetve jelenleg is élő zenei személyiségek megalapozták városunk hírnevét és zenei életét. A közönségnek nyújtott zenei élményeken túl alapvető feladatuknak tekintették a kulturális örökség megóvását, az ifjúság zenei nevelését és azt, hogy minél több veszprémi polgárt részesítsenek olyan örömben, amely a zenei élvezeteken túl egyre több veszprémi fiatalt és felnőttet ösztönözzön a zene tanulására és aktív művelésére. A városban zajló hangversenyek, fesztiválok helyszínei adottságaiknál fogva mégsem alkalmasak a tökéletes zenei élmény megteremtésére. E cél eléréséhez szüksége van Veszprém városának és polgárainak egy, a mai kor követelményeinek megfelelő, európai szintű hangversenyteremre.
Ezt segítendő jött létre egy magánszemély kezdeményezésére 2006. január 26-án a Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány.

Céljaink:

- A rendelkezésre álló anyagi, szakmai és tapasztalati eszközeinkkel segíteni a veszprémi hangversenyterem létrehozását, az előkészítési, tervezési és beruházási célok megvalósítását.
- A hangversenyterem létesítésének támogatásával lehetőséget teremteni Veszprém fesztiválvárosi rangjának emeléséhez Európában és Európán kívül.
- Lehetőséget teremteni Veszprém vonzáskörzete, a kistérségek, a megye és a régió számára színvonalas hangversenyek megrendezésére.
- A zene szolgálatán túl lehetőséget teremteni kiemelkedő jelentőségű ünnepi események, rendezvények megtartására, erősítve a civil szerveződéseket is.

Az alapítvány feladatai:

- Pénzügyi források felkutatása
- A támogatók körének folyamatos szélesítése
- Pályázatok elkészítése, beadása
- A támogatások fogadása
- Az elérhető legjobb szakemberek felkérése a tervezés, a kivitelezés, majd a berendezés lépéseinek összehangolására
- A város zeneszerető polgárai, illetve minden érdeklődő folyamatos tájékoztatása a sajtón keresztül, valamint az alapítvány saját WEB-lapján

© 2006, Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány